نمایندگی و تعمیرگاه مرسدس بنز مرکزی شماره 1 با کد نمایندگی 2100 یکی از نمایندگی ها و تعمیرگاه های شرکت ستاره ایران در جاده مخصوص کرجا است.

تعمیرگاه و نمایندگی مرکزی 2100 برند مرسدس بنز آلمان در کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج به سمت تهران واقع شده است.
طبق سایت مرکزی ستاره ایران در این مرکز کلیه خدمات بر روی خودرو های مرسدس بنز ارایه می شود.
در ادامه عکس های از این مرکز گرد آوری شده است.

نمایندگی و تعمیرگاه مرسدس بنز مرکزی 2100 (جاده مخصوص) 2.jpg

نمایندگی و تعمیرگاه مرسدس بنز مرکزی 2100 (جاده مخصوص) 3.jpg

نمایندگی و تعمیرگاه مرسدس بنز مرکزی 2100 (جاده مخصوص) 4.jpg

شرکت ستاره ایران نماینده انحصاری خودرو های سواری مرسدس بنز در ایران است.

افزودن دیدگاه جدید